EnergieWest

Energiewest logo

Laat de premie voor zonnepanelen niet liggen in 2023

premies zonnepanelen 2023

Per 1 januari 2021 werd een wet aangenenomen met betrekking tot de subsidie op zonnepanelen voor woningen en bedrijfsgebouwen. Deze wet voorziet in een systeem waarbij een premie toegekend en berekend wordt op basis van het jaar dat de installatie in gebruik genomen wordt. Deze premie is eenmalig. Naargelang het jaar van ingebruikname is de subsidie lager. Als je nadenkt over de aanschaf en installatie van zonnepanelen, dan loont het om dat te doen voor het eind van dit jaar. In 2024 zal de premie immers nog maar de helft zijn van de premie in dit jaar.

Hoe werkt het?

Naast de aanschaf van de installatie is er een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan om voor de premie in aanmerking te komen: De premie is beschikbaar voor natuurlijke personen en rechtspersonen zoals bedrijven en andersoortige organisaties. Het gebouw waarop de installatie geplaatst wordt was al voor 31-12-2013 aangesloten op het elektriciteitsnetwerk, met andere woorden: gebouwen die na die tijd aangesloten zijn komen hiervoor niet in aanmerking. Is je woning dus gebouwd en bijgevolg aangesloten na die datum, dan is de regeling niet van toepassing. Er zijn uitzonderingen voor gebouwen waarvoor later dan die datum een omgevingsvergunning voor verbouwing of uitbreiding werd verleend. Is dat voor jou van toepassing, dan is het raadzaam de regeling goed door te nemen, eventueel met behulp van je leverancier. In sommige gevallen kom je alsnog voor de premie in aanmerking.

De installatie

In de startfase zal de installateur een voorstudie en offerte maken. Hierin wordt geanalyseerd of er bouwkundige of andere bezwaren zijn, welke installatie gebruikt kan worden en wat de optimale capaciteit van de installatie zou moeten zijn. Hierna zal duidelijk worden wat de gevraagde investering is. Let op, de premie wordt alleen verstrekt voor installatie op bestaande daken. In de wet is namelijk vastgelegd dat er geen extra grondoppervlak gebruikt mag worden. Als het gebouw verwarmd wordt, wat in vrijwel alle gevallen zo zal zijn, moet het dak voldoen aan bepaalde isolatiewaarden. Je installateur weet daar alles van en zal in de voorstudie ook bepalen of daaraan voldaan wordt. De installateur moet ook een installatie plaatsen die een omvormervermogen van maximaal 10 kVA heeft. De gebruikte zonnepanelen moeten bovendien nieuw zijn. Na plaatsing dienen de panelen minimaal 15 jaar te blijven waar ze zijn geïnstalleerd. Het moet ook de eerste installatie zijn die geplaatst wordt. Bij uitbreiding van een bestaande installatie wordt de premie niet toegekend. Bovendien mag de installatie niet later onder de regeling “terugdraaiende teller” worden gebracht.

De administratieve afwikkeling

De erkende installateur zal u na plaatsing een attest verstrekken. Hierop staat zijn RESCert certificeringsnummer. Het kan overigens ook zo zijn dat u zelf of een ander de installatie doet en een erkende installateur alleen de keuring voor zijn rekening neemt. Als dit gedaan is moet de installatie binnen 3 maanden hierna worden aangemeld bij de netbeheerder. Binnen 90 dagen daarna dient een digitale meter te worden geplaatst. Het initiatief hiervoor ligt bij de netwerkbeheerder. Goed om te weten is dat de keuringsdatum ook de peildatum is voor het verlenen van de premie. Daarmee is er voldoende tijd om het natraject zorgvuldig te regelen. Omdat de premie per 1 januari 2024 gehalveerd wordt is het beter de installatie nog in 2023 te plaatsen en keuren, zeker als je toch al zonnepanelen wilde aanschaffen. Maak je geen zorgen als je een tijdje geen respons krijgt, de verwerkingstijden in het administratieve traject zijn een paar maanden en begrijpelijkerwijs zou dit nog wat kunnen oplopen tegen het eind van het jaar. Reden temeer om snel te starten met plaatsing.

De energietransitie en het capaciteitstarief

Met zijn allen verbruiken we steeds meer elektriciteit. Om het netwerk te ontlasten is het nodig dat energieverbruik gelijkmatiger over een etmaal gespreid wordt. Ook investeren de netwerkbeheerders miljarden om het netwerk aan te passen aan de behoefte. Naast een financiële bijdrage wordt er ook een inspanning gevraagd van consumenten en bedrijven. Een van die inspanningen kan zijn het (deels) opwekken van het eigen elektriciteitsverbruik door zonnepanelen. Daarnaast is het capaciteitstarief ingevoerd om de pieken uit het nationale verbruik te halen. Dit is niks anders dan een financiële prikkel om elektriciteit te gebruiken op momenten dat de totale vraag lager is dan normaal. Zoiets was natuurlijk al tientallen jaren bekend, denk bijvoorbeeld aan het nachttarief. Met de digitale meters is het tegenwoordig veel beter beheersbaar geworden. Door bewust om te gaan met je verbruik en de timing hiervan, kan je een bijdrage leveren aan de de uiteindelijke doelstelling: energie-onafhankelijkheid. De overschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie uit wind en zon zal daaraan een grote bijdrage moeten leveren. De spreiding van verbruik zal met name de gevraagde investeringen in het netwerk beperken. Een investering in een eigen, weliswaar relatief kleine, energiecentrale op zon is zelfs los van de premies en besparingen een uitermate rendabele investering in de woning of het bedrijfspand. Een investering die bovendien bij verkoop van de woning of het bedrijfspand een meeropbrengst zal opleveren. Met de vanaf volgend jaar dalende premies in gedachten, is het verstandig snel de stap te nemen en bij te dragen aan de energietransitie. Een transitie die ook snel merkbaar zal worden in de vorm van flinke besparingen op je energieverbruik.

Benieuwd naar alle actuele premies voor zonnepanelen in 2023?
Ontdek ze via deze link en begin vandaag nog met besparen en verduurzamen.

https://www.vlaanderen.be/veka/nieuwsberichten/wat-wijzigt-er-op-1-januari-2023

Like & Share
Scroll naar boven