EnergieWest

Energiewest logo

Het injectietarief of terugleververgoeding: Wat betekent het voor zonnepaneelbezitters?

injectietarief
In het domein van energie en elektriciteit evolueren de regels voortdurend. Voor mensen die zonnepanelen bezitten, kan dit soms verwarrend zijn. Als jij tot die categorie behoort, ben je wellicht op de hoogte van de recente verschuivingen in de voorschriften met betrekking tot de terugdraaiende teller, en het geïntroduceerde injectietariefsysteem. In dit artikel, geschreven door iemand met insidekennis over elektriciteit en zonnepanelen, gaan we dieper in op deze onderwerpen en proberen we de situatie vanuit verschillende invalshoeken te belichten.

Terugdraaiende teller
Als eigenaar van zonnepanelen ben je vermoedelijk bekend met het concept van de teruglopende meter. Het idee was eenvoudig: wanneer je zonnepanelen meer elektriciteit opwekten dan je op dat moment verbruikte, draaide de teller terug, wat betekende dat je ‘gratis’ elektriciteit kreeg. Het systeem oogstte brede waardering en droeg onmiskenbaar bij aan de groeiende populariteit van zonnepanelen. Echter, zoals gebruikelijk in de complexe arena van regelgeving en energiebeleid, onderging de situatie veranderingen. Een arrest van het Grondwettelijk Hof zorgde voor het einde van de terugdraaiende teller voor Vlamingen met digitale meters.Dit impliceert dat de elektriciteit die je produceert en aan het net teruglevert, niet langer wordt verminderd van je netto afname. In plaats daarvan ontvang je een vergoeding, bekend als het injectietarief.

Het injectietarief: Wat is het en hoe werkt het?
Het injectietarief, ook wel de terugleververgoeding genoemd, is een financiële vergoeding die je ontvangt van je energieleverancier voor de elektriciteit die jouw zonnepanelen genereren, maar die je op dat moment niet zelf verbruikt. Elke kilowattuur overtollige stroom die je teruglevert aan het elektriciteitsnet resulteert in een vergoeding. Deze regeling markeert een significante verandering voor eigenaren van zonnepanelen, en de hoogte van deze vergoeding kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de specifieke energieleverancier die je hebt.
Het is echter belangrijk op te merken dat niet alle energieleveranciers verplicht zijn om een vergoeding toe te kennen, en als ze dat wel doen, zijn ze vrij om zelf de hoogte van die vergoeding te bepalen. Dit impliceert dat één energieaanbieder je potentieel aanzienlijk gunstigere tarieven kan aanbieden in vergelijking met een andere leverancier.

De kwestie van zelfverbruik
Of het injectietarief momenteel gunstiger is dan het vroegere terugdraaiende-tellervergoedingssysteem, wordt voornamelijk bepaald door individuele verbruikspatronen. Het recente tariefsysteem biedt voordelen aan eigenaars van zonnepanelen die hun opgewekte elektriciteit direct zelf verbruiken. Anders gezegd, door overdag gebruik te maken van je elektronische apparaten wanneer de zon schijnt, haal je het maximale uit het vernieuwde systeem. Dit impliceert dat het ideaal is om je wasmachine, elektrische boiler en zelfs elektrische auto voornamelijk tijdens de zonnige uren in te schakelen. De meerderheid van de zonnepanelen genereert de grootste hoeveelheid elektriciteit tussen 11 uur ‘s ochtends en 3 uur ‘s middags, met een hoogtepunt rond 1 uur. Door je energieverbruik te synchroniseren met deze piekperiode, heb je de mogelijkheid om aanzienlijke besparingen op je elektriciteitsrekening te realiseren.

Wat als je nog geen digitale meter hebt?
Voor personen zonder een digitale meter blijft het gebruik van de terugdraaiende teller voorlopig gehandhaafd. Aanvankelijk was het plan van Fluvius om digitale meters te installeren voor alle huishoudens die vóór 1 juli 2019 zonnepanelen hadden geïnstalleerd, en dit tegen het einde van 2023. Desalniettemin heeft de Vlaamse regering de optie gegeven om de plaatsing van digitale meters uit te stellen tot 1 januari 2025.
Dit betekent dat als je nog steeds een analoge meter hebt, je voorlopig kunt blijven profiteren van het oude systeem. Het is echter de moeite waard om te overwegen of de overstap naar een digitale meter en het nieuwe tariefsysteem gunstiger voor je zou kunnen zijn.

Een premie voor de digitale meter
Voor degenen die overstappen naar een digitale meter en het nieuwe tariefsysteem, heeft de Vlaamse overheid een eenmalige premie in het leven geroepen. Het premiebedrag fluctueert en ondergaat jaarlijkse aanpassingen. Voor het jaar 2023 is de premie vastgesteld op 150 euro per kilowattpiek (kWp) voor installaties met een capaciteit tot 4 kWp. Daarnaast geldt een toeslag van 75 euro per kWp voor installaties tussen 4 kWp en 6 kWp, met een maximale premie van 750 euro.
De premiehoogte wordt beïnvloed door de datum waarop je zonnepanelen operationeel zijn. Dit kan dienen als een extra motivatie voor eigenaren van zonnepanelen om over te schakelen naar het nieuwe systeem.

De verschillen tussen leveranciers
De nieuwe injectietariefregeling benadrukt de autonomie van energieleveranciers bij het vaststellen van de vergoedingen voor de geïnjecteerde energie. Dit betekent dat de hoogte van de vergoeding sterk kan variëren van de ene leverancier tot de andere.x
Het is verstandig om energieleveranciers te vergelijken en het meest geschikte contract te selecteren op basis van jouw injectie- en verbruikspatroon. Er zijn leveranciers die flexibele tarieven aanbieden, terwijl anderen de voorkeur geven aan vaste tarieven.

Het is verstandig om energieleveranciers te vergelijken en het meest geschikte contract te kiezen op basis van zowel je injectie- als verbruikspatroon. Sommige leveranciers presenteren variabele tarieven, terwijl anderen een vast tarief hanteren. Het is van essentieel belang om de voorwaarden en tarieven van diverse leveranciers zorgvuldig te onderzoeken alvorens een besluit te nemen. Als je nieuwsgierig bent naar wat jouw energieleverancier te bieden heeft, kun je hier klikken voor meer informatie.

meer info:
https://www.premiezoeker.be/premie/Vlaanderen/retroactieve-investeringspremie-terugdraaiende-teller
https://www.vlaanderen.be/energieleveranciers-en-energiecontracten/terugleveringscontract-voor-elektriciteit-die-u-zelf-produceert-en-op-het-distributienet-injecteert

Like & Share
Scroll naar boven