EnergieWest

Energiewest logo

Verplicht aangifte doen van je laadpaal – Alle bijzonderheden toegelicht

aangifte laadpaal

Aangifte laadpaal:
Er is veel nieuws over de ontwikkelingen van het elektrisch rijden en alle voordelen die dit voor mens en natuur biedt. Door al deze berichtgeving zou je andere belangrijke aspecten over het hoofd kunnen zien. Zoals bijvoorbeeld de keuring van de laadpaal en de verplichte aangifte als je een eigen laadpaal hebt. Deze verplichting is al enige jaren van kracht, maar niet iedereen is ermee bekend. Daarom lichten we de bijzonderheden nog een keer toe.

Wat is de reden van een meldingsplicht voor laadpalen?

Met de toename van het aantal elektrische auto’s op de Belgische wegen, is de vraag naar oplaadpunten uiteraard ook toegenomen. Steeds meer bedrijven hebben een laadpaal op eigen terrein staan. Ook steeds meer particulieren kiezen voor een eigen laadpaal. Hierdoor is de belasting van het elektriciteitsnet eveneens fors toegenomen. Voor de netbeheerders in zowel Vlaanderen als Wallonië is het belangrijk om te weten waar deze laadpalen zich bevinden.

De reden hiervan is dat op deze manier in kaart gebracht kan worden hoe groot de stroomvraag is. Hoe meer laadpunten er zijn, hoe zwaarder het elektriciteitsnet wordt belast. Als alle laadpalen bekend zijn, weet de netbeheerder wat de piekmomenten en de rustige momenten van de stroomafname zijn.

De zwakke punten in het netwerk kunnen op deze manier eenvoudiger gelokaliseerd worden. Dit stelt de netbeheerder in staat om deze tijdig te versterken. Daarmee wordt dus voorkomen dat er storingen ontstaan.

Voor wie geldt de meldingsplicht?

Iedereen die een eigen laadpaal heeft, is verplicht deze op te geven bij de eigen netbeheerder. Deze verplichting geldt al enige tijd, maar er was in Wallonië nog een gedoogperiode van toepassing. Deze gedoogperiode eindigt nu op 31 december 2023. Het is dus voor eigenaren van een laadpaal noodzakelijk om actie te ondernemen als je deze nog niet hebt aangemeld.

In Wallonië is de meldingsplicht sinds 15 oktober 2022 van toepassing voor laadpalen met een vermogen vanaf 3,7 kW (kilowatt). In Vlaanderen is deze verplichting al wat langer van kracht, namelijk vanaf juni 2021. Dit geldt zowel voor publieke als private laadpalen. De verplichte aangifte geldt voor laadpalen met een capaciteit groter dan 5 kW. Ook als je een laadpaal met deze capaciteit hebt die je voor deze datum hebt geïnstalleerd, moet je deze aangeven.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is op dit moment de enige uitzondering voor deze meldingsplicht. Het is echter aannemelijk dat deze uitzondering tijdelijk is en dat ook hier in de toekomst de laadpaal verplicht aangegeven moet worden.

De gevolgen van het niet aangeven van de laadpaal

Door het aangeven van de laadpaal verplicht te stellen, beoogt de VREG (Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt) niet alleen het huidige energieverbruik beter te kunnen beheren. Het is ook bedoeld om de ontwikkelingen en de vraag naar energie te inventariseren. Zo kan het aanbod van elektriciteit ook in de toekomst gewaarborgd blijven.

Geef je de laadpaal die je op eigen terrein hebt staan niet aan dan riskeer je een administratieve boete. Het is dus ook in je eigen belang dat je, op het moment dat je de laadpaal in gebruik neemt – of reeds in gebruikt hebt – deze aanmeldt. Houd er tevens rekening mee dat je de laadpaal afmeldt als je deze niet meer gebruikt. Want hierdoor neemt de belasting van het elektriciteitsnetwerk tenslotte weer af.

Wil je op basis van deze verplichting geen laadpaal aanschaffen en je elektrische auto via het reguliere stopcontact van je woning opladen? Dit is niet zonder risico’s en wordt dan ook zeer afgeraden. Je moet hiervoor om te beginnen een geaard stopcontact hebben, dat op een aparte gezekerde groep is aangesloten. Het opladen van je elektrische auto is namelijk een hele grote belasting van de capaciteit van het reguliere elektriciteitsnetwerk van je woning.

Als je bovendien niet de juiste kabels gebruikt, kan er zelfs brand ontstaan. Daarnaast gaat het opladen via het gewone stopcontact heel langzaam, zeker als je het vergelijkt met een laadpaal die speciaal voor dat doel is ontworpen.

Hoe kun je de laadpaal aangeven?

Voor iedere eigenaar van een laadpaal geldt dat hij deze aan moet melden bij zijn eigen netbeheerder. Dat betekent dus dat je alle laadpalen, of dat nu thuis of op je werk, aan moet geven. Voor het Vlaams Gewest dien je deze aangifte zelf te regelen via de website van Fluvius. Er is een speciaal formulier wat je online kunt invullen.

Het is noodzakelijk dat je bij het invullen een aantal gegevens bij de hand hebt. Er wordt gevraagd naar de EAN-code van de bestaande elektriciteitsaansluiting. Daarnaast is het belangrijk om de naam van de installateur te weten, net als de details over de installatieplaats en de datum van keuring van de laadpaal. Tot slot worden de technische eigenschappen van de installatie gevraagd.

Voor de aansluitingen buiten het Vlaams Gewest dient de aangifte bij de betreffende netbeheerders te worden gedaan. Dit is Sibelga voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor Luik is dat RESA. Voor de overige gemeentes van Wallonië, dus Luik en Waver uitgezonderd, moet je bij ORES zijn.

Het aangeven van de laadpaal is niet alleen in je eigen belang, je voorkomt er uiteraard mee dat je een boete krijgt. Je komt tevens tegemoet aan een gemeenschappelijk doel. Dit is namelijk een toekomstbestendig gebruik van het Belgische elektriciteitsnetwerk, ook voor het opladen van je elektrische auto. Meld je laadpaal daarom zo snel mogelijk aan bij je netbeheerder.

Wens je meer info over onze laadpalen? Klik hier

Meer info:
https://www.fluvius.be/nl/duurzame-mobiliteit/
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/thuislaadstations

Like & Share
Scroll naar boven