EnergieWest

Energiewest logo

De premie voor zonnepanelen vervroegd afgeschaft – Wat zijn de gevolgen?

premie zonnepanelen 2024


In het kader van duurzaam wonen, neem je als particulier maatregelen om je woning hierop aan te passen. Dat doe je bijvoorbeeld in de vorm van zonnepanelen. Deze leveren je niet alleen schone energie op, je bespaart bovendien op je energiekosten. De aanschaf van deze zonnepanelen werd sinds 2021 gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Daar gaat nu verandering in komen, de premies voor de zonnepanelen worden in 2024 vervroegd afgeschaft. Wat zijn de gevolgen daarvan?

De regeling sinds 2021

Als je in de afgelopen jaren zonnepanelen hebt aangeschaft en daarbij van de premie gebruik hebt gemaakt, merk je niets van deze nieuwe maatregel. De premie die je destijds ontving, was eenmalig en dat dossier is daarmee afgerond. Maar mocht je op dit moment overwegen om zonnepanelen op je huis te installeren, dan is het wellicht zaak om haast te maken. Want je hebt nog maar beperkt tijd om van de regeling te profiteren.

Sinds 2021 ontving iedere eigenaar van woongebouwen een eenmalige premie van Fluvius, de netbeheerder. Deze was in 2021 en 2022 maximaal € 1.500,-. Voor 2023 was deze vergoeding als aanzienlijk verlaagd, naar maximaal € 750,- per aanschaf. De uiteindelijke hoogte van de premie die je ontvangt, wordt bepaald door het vermogen van de zonnepanelen, dus het aantal kWp (kiloWattpiek) van de zonnepanelen.

Zuhal Demir, de Vlaamse minister van Energie, heeft nu aangekondigd dat er flink bezuinigd moet worden. Daarom zal vanaf 1 januari deze overheidssteun bij de aankoop en installatie van zonnepanelen vervroegd stopgezet worden. In plaats dat de premies per 1 januari 2025 wegvallen, gebeurt dit al vanaf 1 januari 2024.

Kun je nu nog in aanmerking komen voor de premie?

Voordat deze nieuwe regels bekend gemaakt werden, kon je voor 2024 nog in aanmerking komen voor een premie van € 375,-. Maar dat is dus niet meer van toepassing. Er is nog wel een mogelijkheid om de premie voor 2023 aan te vragen. Daar is echter wel een belangrijke voorwaarde aan verbonden. Behalve dat je de zonnepanelen in 2023 moet bestellen, is het voornaamste dat deze ook nog in 2023 gekeurd zijn. Voldoe je niet aan deze voorwaarde, dan kom je niet meer in aanmerking voor een premie.

De keuringen van zonnepanelen worden uitgevoerd door de installateurs. De vraag naar keuringen is op dit moment groot. Je moet rekenen op een doorlooptijd van een paar maanden. Wil je je zonnepanelen dus dit jaar nog gekeurd hebben? Dan is het noodzakelijk dat je niet te lang wacht met dit te regelen. Want alleen zo profiteer je nog van de huidige premie van € 750,- per installatie.

De administratieve afwikkeling

De erkende installateur zal u na plaatsing een attest verstrekken. Hierop staat zijn RESCert certificeringsnummer. Het kan overigens ook zo zijn dat u zelf of een ander de installatie doet en een erkende installateur alleen de keuring voor zijn rekening neemt. Als dit gedaan is moet de installatie binnen 3 maanden hierna worden aangemeld bij de netbeheerder. Binnen 90 dagen daarna dient een digitale meter te worden geplaatst. Het initiatief hiervoor ligt bij de netwerkbeheerder. Goed om te weten is dat de keuringsdatum ook de peildatum is voor het verlenen van de premie. Daarmee is er voldoende tijd om het natraject zorgvuldig te regelen. Omdat de premie per 1 januari 2024 gehalveerd wordt is het beter de installatie nog in 2023 te plaatsen en keuren, zeker als je toch al zonnepanelen wilde aanschaffen. Maak je geen zorgen als je een tijdje geen respons krijgt, de verwerkingstijden in het administratieve traject zijn een paar maanden en begrijpelijkerwijs zou dit nog wat kunnen oplopen tegen het eind van het jaar. Reden temeer om snel te starten met plaatsing.

De energietransitie en het capaciteitstarief

Voordat deze nieuwe regels bekend gemaakt werden, kon je voor 2024 nog in aanmerking komen voor een premie van € 375,-. Maar dat is dus niet meer van toepassing. Er is nog wel een mogelijkheid om de premie voor 2023 aan te vragen. Daar is echter wel een belangrijke voorwaarde aan verbonden. Behalve dat je de zonnepanelen in 2023 moet bestellen, is het voornaamste dat deze ook nog in 2023 gekeurd zijn. Voldoe je niet aan deze voorwaarde, dan kom je niet meer in aanmerking voor een premie.

De keuringen van zonnepanelen worden uitgevoerd door de installateurs. De vraag naar keuringen is op dit moment groot. Je moet rekenen op een doorlooptijd van een paar maanden. Wil je je zonnepanelen dus dit jaar nog gekeurd hebben? Dan is het noodzakelijk dat je niet te lang wacht met dit te regelen. Want alleen zo profiteer je nog van de huidige premie van € 750,- per installatie.

Hoe vraag je de premie voor zonnepanelen aan?

De premie voor de zonnepanelen vraag je altijd bij Belgische netbeheerder Fluvius aan. Dit doe je eenvoudig online. De voorwaarde dat je installatie in 2023 gekeurd moet zijn, is dus wel bepalend om nog in aanmerking te komen voor de premie van 2023. Daarnaast zijn er nog andere bepalingen waaraan je moet voldoen.

e zonnepanelen moeten door een erkend installateur of aannemer geplaatst worden, die in het bezit is van een certificaat van bekwaamheid (RESCERT). Nadat de installatie door deze partij geïnstalleerd en gekeurd is, meld je de zonnepanelen aan bij Fluvius. Deze aanmelding moet binnen 3 maanden na de AREI-keuring (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) gedaan worden. Doe je dat niet binnen deze termijn, dan vervalt je recht op de premie.

Voor zonnepanelen die dus tot en met 31 december 2023 zijn gekeurd, kun je tot uiterlijk 31 maart 2024 een premie aanvragen.
Op het installatie-adres moet een digitale meter aanwezig zijn van Fluvius en de installatie moet nieuw zijn, met een omvormvermogen dat kleiner is dan 10 kVA (kiloVoltAmpère).

Tevens is als voorwaarde gesteld dat de zonnepanelen op het dak van een gebouw moeten worden geplaatst. Dan kan zowel een woongebouw als een niet-woongebouw zijn. Deze panelen mogen de komende 15 jaar niet verplaatst worden, bijvoorbeeld naar een ander pand. Daarnaast mag het onderdak of de dakbekleding niet asbesthoudend zijn.

Is de aanschaf van zonnepanelen zonder premie nog wel aantrekkelijk?

Met het afschaffen van deze regeling, bespaart de overheid 50 miljoen euro. Dat is een hoop geld. Maar aan de andere kant is de investering die je als consument doet bij de aanschaf van zonnepanelen, ook groot. Het wegvallen van de premie kan dus een overweging zijn bij de beslissing om wel of geen zonnepanelen te gaan plaatsen.

Om een goed beeld te krijgen, kun je de kosten en opbrengsten met elkaar vergelijken. De prijs die je voor zonnepanelen betaalt, is onder andere afhankelijk van het aantal dat je plaatst. De economische levensduur van zonnepanelen is lang, je kunt uitgaan van 25 jaar. Dat wil zeggen dat in deze periode de kosten nog in verhouding zijn tot het gebruik. De technische levensduur is zelfs nog wat langer, de panelen gaan dan ook meer dan 25 jaar mee.

Stel dat je 10 zonnepanelen plaatst die jaarlijks 3500 kWh (Kilowattuur) opleveren. Voor de aanschaf van deze zonnepanelen betaal je bijvoorbeeld € 6.000,-. Tegenover deze investering zet je de opbrengst van de zonnepanelen. Ga je uit van de genoemde 3500 kWh tegen een elektriciteitsprijs van € 0,40 per kWh, dan levert je dit in je stroomverbruik een voordeel van € 1.440,- per jaar op. Zet je deze opbrengst af tegen de investering, dan heb je in iets meer dan vier jaar tijd de zonnepanelen terugverdient. Dat is dus ruim binnen de levensduur van de panelen.

Uiteraard zijn de genoemde bedragen voorbeelden en kunnen deze afwijken van de geldende marktprijzen. Maar als je dit als uitgangspunt neemt, is het, zeker als je de installatie nog in 2023 goed laat keuren, een duurzame investering om zonnepanelen op je woning aan te brengen.

Meer info: https://www.fluvius.be/nl/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/premie-zonnepanelen?app-refresh=1695803567718

Like & Share
Scroll naar boven