Zonnepanelen plaatsen

Energiewest, kwaliteit en vakmanschap inzake zonnepanelen met bekwaamheidsattest (RESCert certificaat) voor het plaatsen van deze panelen. Energiewest kiest voor de kwaliteit van Solarwatt, een Duits merk dat kan rekenen op reeds 25 jaar ervaring.

Zonnepanelen bestaan uit twee lagen. Wanneer deze lagen beiden uit glas bestaan, spreekt men van glas-glas zonnepanelen. Wanneer de voorkant bestaat uit glas en de achterkant uit kunststof folie, spreekt met van glas-folie zonnepanelen. Bekijk en vergelijk ze op de pagina’s met uitgebreidere uitleg via onderstaande knoppen:

Wenst u de overproductie van uw panelen tijdelijk op te slaan, neem dan ook eens een kijkje op onze pagina thuisbatterijen:

Omschrijving van het begrip zonnepaneel

Zonnepanelen plaatsen West-Vlaanderen: zonnepanelen in gloed

Wanneer het gaat om zonnepanelen plaatsen, of dit nu in West-Vlaanderen is of elders, spreekt men ook wel van het installeren van fotovoltaïsche panelen of kortweg PV-panelen. Ze bestaan uit een verzameling van zonnecellen of fotovoltaïsche cellen. Dit zijn de kleine vierkantjes die je op een zonnepaneel ziet en die het zonlicht opvangen. De verkregen electriciteit uit zonne-energie wordt duurzame energie of groene energie genoemd.

Werking zonnepanelen

Eigenlijk gaat het dus om het installeren van ontzettend veel zonnecellen. Deze vangen zonne-energie op en bestaan uit twee lagen. Tussen deze lagen ontstaat, door een spanningsverschil, elektrische stroom. Die stroom gaat naar de omvormer die binnenshuis staat. Deze zet de aangeleverde gelijkstroom om in bruikbare wisselstroom.

De electriciteitsmeter of -teller registreert dan het stroomverbruik. Deze meet de stroom van en naar het electriciteitsnet. Er zijn twee soorten tellers: de analoge/terugdraaiende en de digitale.

De analoge teller meet in twee richtingen. Wanneer er meer electriciteit dan nodig geleverd wordt, dan gaat deze naar het net en daalt de meterstand. Wanneer er electriciteit van het net wordt afgenomen omdat er minder wordt geleverd dan nodig, dan stijgt de meterstand.

Bij een digitale of slimme meter geldt dat hoe meer je zelf verbruikt van de opgewekte stroom, hoe lager je energiefactuur zal zijn. Hier verbruik je de electriciteit dus best wanneer deze wordt opgewekt. Wanneer je een overschot hebt, kan je deze electriciteit verkopen aan je energieleverancier.

Voor installaties die werden geplaatst na 1 januari 2021 is de digitale teller verplicht. De netbeheerder Fluvius voorziet in een eenmalige premie tot 31 oktober 2025 indien men aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dit geldt voor heel Vlaanderen.

Opbrengst zonnepanelen

Zonnepanelen plaatsen West-Vlaanderen: zonnepanelen in de mist

Panelen installeren doet men omwille van de opbrengst. De zonnecellen hebben een bepaald vermogen, uitgedrukt in Watt-piek (Wp). Het piekvermogen, dit is de opbrengt onder optimale omstandigheden, wordt echter bijna nooit bereikt. De opbrengst wordt immers mede bepaald door:

  • De richting van de zonnecellen ten opzichte van de zon
  • De hoek van plaatsing
  • Het rendement van de zonnecellen, dit is onder meer afhankelijk van de ouderdom en het onderhoud
  • De kwaliteit van de cellen
  • Het seizoen

Omdat ideale omstandigheden zelden voorkomen, wordt het vermogen best met ongeveer 0.85 vermenigvuldigd om een meer realistisch beeld van de opbrengt te verkrijgen.

Vergunning nodig?

PV-panelen plaatsen kan in Vlaanderen, zonder stedenbouwkundige vergunning tenzij dit uitdrukkelijk verboden is. Zo kan men dit niet zonder vergunning in een woning die beschermd erfgoed is of bij een plaatsing op gevel of grond.

Ga ook steeds na bij de gemeente of de plaatsing niet meldingsplichtig is wegens een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening.

Met onze zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen zijn we actief in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.