EnergieWest

Energiewest logo

2025: Zonnepanelen verplicht voor bedrijven met grote stroombehoeften!

De zon schijnt voor iedereen, maar voor bedrijven met een groot elektriciteitsverbruik wordt het binnenkort een verplichting om haar energie te benutten. Vanaf 2025 worden grootverbruikers gedwongen om te investeren in zonnepanelen. Een maatregel die niet alleen de duurzaamheid bevordert, maar ook financiële voordelen kan opleveren.

zonnepanelen verplicht 2025

Een nieuwe zonnige plicht

In een wereld waar klimaatverandering een steeds urgentere kwestie wordt, is het tijd voor actie. Grootverbruikers van elektriciteit spelen een cruciale rol in deze transitie naar duurzaamheid. Daarom is het geen verrassing dat zij vanaf 2025 verplicht worden om een deel van hun elektriciteit op te wekken met behulp van zonnepanelen. Deze verplichting, die geldt voor bedrijven met een jaarlijks verbruik van meer dan 1000 megawattuur, markeert een belangrijke stap in de richting van een groenere toekomst.

Hoe ziet de verplichting voor fotovoltaïsche (PV) installaties eruit

Volgens de nieuwe voorschriften moeten 1.300 overheidsgebouwen en 2.500 bedrijven de overstap maken naar zonne-energie. Behoort jouw bedrijf tot deze grootverbruikers en heb je al zonnepanelen? Controleer dan het vermogen van je installatie. Het kan nodig zijn om extra panelen toe te voegen om aan de verordening te voldoen. Je hebt hiervoor tijd tot 30 juni 2025

• Vanaf 30 juli 2025 moet de installatie minstens 12,5 watt piek (Wp) per vierkante meter dakoppervlakte leveren (ongeveer 10% van het totale horizontale dakoppervlak).
• Vanaf 1 januari 2030 moet de installatie minstens 18,75 Wp per vierkante meter dakoppervlakte leveren.
• Vanaf 1 januari 2035 moet de installatie minstens 25 Wp per vierkante meter dakoppervlakte leveren.

Voorwaarden voor de PV-verplichting:

  • De verplichting geldt voor gebouwen in Vlaanderen die verbonden zijn met een EAN-afnamepunt waar jaarlijks meer dan 1 gigawattuur elektriciteit van het net wordt gehaald.
  • De jaarlijkse afname bepaalt of een gebouw onder de verplichting valt.
  • Eigenaars, erfpachters of opstalhouders moeten aan de verplichting voldoen.
  • Meerdere gebouwen kunnen op één afnamepunt zijn aangesloten.
  • Bij meerdere eigenaren zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk.
  • De totale dakoppervlakte bepaalt het aantal benodigde zonnepanelen.
  • Installaties moeten op de daken van de betreffende gebouwen worden geplaatst.
  • Ook andere locaties op de site van het afnamepunt zijn toegestaan, zoals carports, fietsenstallingen, marginale grond en waterpartijen.

Sancties

Wie de verplichting niet tijdig naleeft, krijgt een niet-bevrijdende geldboete opgelegd. Het handhavingskader wordt verder uitgewerkt in het Energiedecreet

De weg naar een zonnige toekomst

Het pad naar een zonnige toekomst begint met investeringen in hernieuwbare energiebronnen. Voor grootverbruikers betekent dit dat zij moeten kijken naar de mogelijkheden om zonnepanelen te integreren in hun energievoorziening. Gelukkig zijn er tal van ondersteunende maatregelen en subsidies beschikbaar om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Vanaf 2025 zal het niet langer een keuze zijn, maar een verplichting om de kracht van de zon te benutten.

Like & Share
Scroll naar boven