EnergieWest

Ontdek de Kracht van Onze Zakelijke Laadpalen!

Laat uw bedrijf vooroplopen in de transitie naar duurzame mobiliteit met onze zakelijke laadpalen. Met de stijgende vraag naar elektrische voertuigen is het essentieel om te investeren in een infrastructuur die uw bedrijf voorbereidt op de toekomst. Onze geavanceerde laadoplossingen zijn ontworpen om naadloos te integreren in uw bedrijfsomgeving en bieden niet alleen gemak voor uw medewerkers en klanten, maar ook een duurzaam imago voor uw onderneming.

Waarom kiezen voor zakelijke laadpalen?

Elektrische voertuigen winnen snel terrein op de weg, en bedrijven spelen een cruciale rol in het ondersteunen van deze transitie. Door te investeren in zakelijke laadpalen, toont uw bedrijf niet alleen haar betrokkenheid bij duurzaamheid, maar biedt het ook praktische voordelen voor zowel uw medewerkers als uw klanten. Van het verminderen van de CO2-uitstoot tot het versterken van uw bedrijfsimago, zakelijke laadpalen zijn een winnende investering voor elk bedrijf. Bovendien is het belangrijk om op de hoogte te zijn van recente beleidsbeslissingen die deze verschuiving naar elektrische mobiliteit ondersteunen. Vanaf 2026 zullen enkel nog elektrische bedrijfswagens fiscaal aftrekbaar zijn, zoals in mei 2021 werd besloten. Volgens het klimaatakkoord zal vanaf 2029 ook de aanschaf van nieuwe voertuigen beperkt worden tot elektrische varianten. Door vandaag al een laadpaal te installeren, is uw bedrijf goed voorbereid op deze toekomstgerichte ontwikkelingen

Stimuleer elektrisch rijden: Thuislaadoplossingen voor personeel

Het implementeren van thuislaadstations voor werknemers is een cruciale stap naar een meer duurzame toekomst. Het biedt werknemers de mogelijkheid om hun elektrische voertuigen op te laden op een handige en kosteneffectieve manier.

Belangrijke overwegingen bij het installeren van thuislaadstations zijn onder meer:

  1. Kosten van installatie: De kosten kunnen variëren afhankelijk van de individuele situatie van elke werknemer.
  2. Type laadstation: Het is essentieel om te evalueren welk type laadstation het beste past bij de behoeften van uw bedrijf en werknemers.
  3. Duurzaamheid: Door te kiezen voor elektrische voertuigen en het installeren van laadstations, draagt uw bedrijf bij aan de vermindering van broeikasgasemissies en de strijd tegen klimaatverandering.

Voordelen van een laadpaal voor Uw Bedrijf

Kostenbesparing

Elektrische laadpalen voor bedrijven stellen hen in staat om hun wagenpark te elektrificeren, wat resulteert in aanzienlijke besparingen op brandstofkosten op lange termijn.

Milieuvriendelijk imago

Door te investeren in elektrische laadinfrastructuur kunnen bedrijven hun betrokkenheid bij milieubehoud benadrukken, wat hun imago als groen bedrijf versterkt.

Stimulans voor werknemers

Het aanbieden van laadfaciliteiten voor elektrische voertuigen moedigt werknemers aan om over te stappen op milieuvriendelijke transportopties, wat hun tevredenheid en betrokkenheid kan vergroten.

Voldoen aan regelgeving

Met de groeiende druk om milieuvriendelijke praktijken te omarmen, helpt het installeren van elektrische laadpalen bedrijven om te voldoen aan regelgeving en mogelijke boetes te vermijden.

Aantrekken van klanten

Het hebben van elektrische laadinfrastructuur kan een aantrekkelijk kenmerk zijn voor klanten die milieubewuste bedrijven verkiezen, wat kan resulteren in een toename van het klantenbestand.

Toekomstbestendige investering

Investeren in elektrische laadpalen plaatst bedrijven op de voorgrond van de verschuiving naar elektrische mobiliteit, waardoor ze voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen in de transportsector.

Efficiënt beheer van elektrisch verbruik met een laadpas voor werknemers

Het gebruik van een laadpas biedt bedrijven een krachtig instrument voor het nauwkeurig monitoren van het laadverbruik van hun werknemers. Met deze geavanceerde technologie kunnen bedrijven in real-time toezicht houden op het oplaadgedrag van hun voertuigen, waardoor ze een gedetailleerd inzicht krijgen in het elektrisch verbruik binnen hun wagenpark.

Door elke werknemer een persoonlijke laadpas te verstrekken, kunnen bedrijven niet alleen het gebruik van laadfaciliteiten traceren, maar ook individuele kosten toewijzen aan specifieke voertuigen en werknemers. Dit maakt een nauwkeurige kostenallocatie mogelijk en helpt bedrijven om hun budgetten effectiever te beheren.

Bovendien stelt de monitoring van het laadverbruik bedrijven in staat om potentiële inefficiënties of misbruik van laadfaciliteiten snel te identificeren en aan te pakken.

Kortom, het gebruik van een laadpas biedt bedrijven een waardevol instrument om het elektrisch verbruik van hun wagenpark te beheren,

Fiscaal voordeel voor publieke laadpalen

Bedrijven die investeren in publieke laadpalen kunnen profiteren van aanzienlijke fiscale voordelen. Deze voordelen zijn ontworpen om bedrijven aan te moedigen bij te dragen aan de ontwikkeling van openbare laadinfrastructuur en de adoptie van elektrisch rijden te bevorderen. Onder de fiscale stimulans vallen verhoogde kostenaftrekken voor de afschrijving van de investering. Voor investeringen gedaan tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 ontvang je als bedrijf een aftrekpercentage van 150%. Het is belangrijk op te merken dat deze regeling niet van toepassing is wanneer een laadpaal wordt geplaatst bij een werknemer, omdat deze niet publiek toegankelijk is. Deze fiscale voordelen vormen een cruciale steun voor bedrijven die streven naar duurzaamheid en de overgang naar elektrische mobiliteit willen bevordere

Elektrische Laadoplossingen voor Bedrijven: Rijd de Toekomst Tegemoet!

Scroll naar boven